18 Outubro 2011, 18:30

  • almacén NORMAL
  • 35 € membros da comunidade universitaria, 55 € público xeral

Fotografía, aprender a mirar

Curso de iniciación 30h. Achegar os alumnos ao feito fotográfico, vendo a súa relación coas outras artes (cine, pintura, literatura). Analizar o feito fotográfico como instante que conxela o presente, transcendendo no futuro como memoria do pasado. Coñecer o manexo de diferentes tipos de cámaras fotográficas, e dun xeito máis específico, coñecer o manexo e técnicas básicas da cámara réflex.

Profesor: Pablo Mella, fotógrafo con participación en varias exposicións, entre as que salienta a Bienal de Venecia.

datas 18 de outubro ao 31 de xaneiro 2012
día martes
hora 18.30 h ás 21.00 h
lugar almacén NORMAL
prezo 35 € membros da comunidade universitaria, 55 € público xeral
créditos de libre elección 2