10 Novembro 2011, 20:30

  • Cubo NORMAL
  • Entrada libre e de balde
http://istoenormal.org/images/102.jpg

Für Alle Fälle

Iñaki López e Vanesa Castro son unha parella de axitadores culturais que exercen a súa actividade co obxectivo de provocar cambios, coa idea de dinamizar un tecido sociocultural e favorecer unha cidadanía activa capaz de emprender e apreciar proxectos culturais.

Realizan proxectos de diversa índole, centrados tanto na produción de obra analóxica ou dixital coma na de eventos ou happenings. Como artistas “multimerdas” desenvolven pezas audiovisuais, e como axitadores serven de catalizadores para proxectos e eventos que terminan saíndo das súas mans para ser reformulados por outros. Funcionando así como nexo e motor inicial de redes de traballo, propiciando a participación doutros actores no proceso creativo. Entre os seus recursos destacan a busca dos límites e o seu hackeo e o emprego do humor como forma de traspasar eses límites.

Desde 2003 sobreviven traballando tanto en producións propias como colaborando en diversos proxectos baseados na autoxestión e o intercambio. Tamén colaboran con institucións e entidades de todo tipo para completar o financiamento e a xestión.

En Normal farán unha presentación da súa produtora Für Alle Fälle , amosando algúns proxectos acompañados de documentación audiovisual.

| día xoves | lugar Cubo NORMAL |
Entrada libre e de balde