http://istoenormal.org/images/322.jpg

21 Xaneiro 2013 — 9 Marzo 2013

ELAS FAN TECH

ELAS FAN TECH reúne unha serie de artistas españolas e internacionais que veñen explorando as posibilidades expresivas dos medios tecnolóxicos na súa obra. A exposición inclúe varias actividades nas que a presenza feminina nas novas tecnoloxías afírmase con potencia e rotundidade.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/270.jpg
Jeroen Diepenmaat

24 Outubro 2012 — 23 Novembro 2012

O disco é NORMAL

A programación do Festival SINSAL é NORMAL incluiu como actividade paralela a exposición O disco é NORMAL.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/226.jpg

11 Xuño 2012 — 20 Xullo 2012

POÑER COUSAS EN ORDE

‘Poñer cousas en orde’ consistiu en 40 días de imaxes, música, accións e palabras.
‘Poñer cousas en orde’ é unha metáfora de todo acto creador moderno e serve como eixo para facer unha proposta global nun contedor de cultura contemporánea como NORMAL.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/162.jpg

12 Marzo 2012 — 27 Abril 2012

NÓSOMOSÒN

Unha exposición que se podería encadrar dentro da arte sonora, unha exposición como ecosistema e territorio de posibilidades, en que se propón un corpo a corpo coas instalacións sonoras, onde o visitante se poida converter nunha terminal que activa, desactiva, modula e, en definitiva, habita ese territorio á súa vontade.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/110.jpg

22 Novembro 2011 — 31 Xaneiro 2012

MARCELA E ELISA

Na Coruña cativa e afastada de comezos do século pasado, dominada aínda pola Torre, dúas mulleres decidiran casar. Había formas máis convenientes, máis discretas de levar unha relación así, fóra dos focos. Mais elas casaron como se fose posible, como se fosen home e muller, como se fosen dúas persoas libres e namoradas.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/95.jpg

6 Outubro 2011 — 6 Novembro 2011

# NEGRO

Normal propón a catro artistas o desafío de traballar a partir desta premisa simple en forma e complexa en fondo. Xirar cara a #Negro. Desde esa luz os artistas intentarán chegar a porto en forma dunha exposición que funciona como reflexión sobre si mesmos e o seu deber como artistas de revelar verdades ocultas. De médium que atrae cara á luz e captura aquilo que no ollo do espectador aínda non foi percibido.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/72.jpg

20 Xuño 2011 — 29 Xullo 2011

ACCIÓN#1 POLAQIA, NIN9 e SR.X

Polaqia, capital Barsowia, anexiona NORMAL.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/23.jpg

11 Abril 2011 — 31 Maio 2011

Action Reaction: O universo creativo de David Lynch

Percorrido polo universo creativo interdisciplinar de David Lynch, que se compón ademais do seu cinema, dunha pequena mostra da súa produción plástica, televisiva e musical.

Ler máis


http://istoenormal.org/images/13.png

7 Febreiro 2011 — 31 Marzo 2011

Agora é isto

Esta exposición nace como un intento de meter baixo o mesmo teito algunhas propostas interesantes dentro do panorama galego da arte contemporánea máis actual. Comisario: Nano4814.

Ler máis