https://istoenormal.org/images/716.jpg

15 Maio 2019 —

Exposición Aralladas, de Alberte Oro Claro

O día 15 de maio presentarase o catálogo desta exposición, que pode ser visitada desde o día 8 de abril.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/716.jpg

15 Maio 2019 —

Exposición Aralladas, de Alberte Oro Claro

El día 15 de mayo se presentará el catálogo de esta exposición, que puede ser visitada desde el día 8 de abril.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/695.jpg

13 Febreiro 2019 —

Exposición EXIT. Camiñando coa pintura e poesía_ARTencontros. Do 13 de febreiro ao 28 de marzo.

Exposición baseada no traballo feito no obradoiro de creación gráfica, pictórica e audiovisual a partir da poesía de Eva Veiga. Traballo dirixido por Gosia Trebacz

Ler máis


https://istoenormal.org/images/695.jpg

13 Febreiro 2019 —

Exposición EXIT. Caminando con la pintura y la poesía_ARTencontros. Del 13 de febrero al 28 de marzo.

Exposición basada en el trabajo hecho en el taller de creación gráfica, pictórica y audiovisual, a partir de la poesía de Eva Veiga. Trabajo dirigido por Gosia Trebacz

Ler máis


https://istoenormal.org/images/676.jpg

12 Decembro 2018 —

Exposición de Eduardo Hermida en Normal. Del 12 de diciembre al 26 de enero

Eduardo Hermida busca en esta exposición un diálogo entre la pintura matérica y la fotografía, una conclusión a la que llega después de caminar en el lenguaje del Pop Art durante los últimos 25 años. El círculo como simbolismo representativo de la eternidad, la plenitud y lo absoluto, es el eje sobre el que gira la muestra creando una coherencia expositiva que une cada obra con la anterior.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/676.jpg

12 Decembro 2018 —

Exposición de Eduardo Hermida en Normal. Do 12 de decembro ao 26 de xaneiro

Eduardo Hermida procura nesta exposición un diálogo entre a pintura matérica e a fotografía, unha conclusión á que chega despois de camiñar na linguaxe do Pop Art durante os últimos 25 anos. O círculo como simbolismo representativo da eternidade, a plenitude e o absoluto é o eixe sobre o que xira a mostra creando unha coherencia expositiva que une cada obra coa anterior.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/679.jpg

12 Decembro 2018 —

Exposición #emblemas XXI, texto e imaxe. Do 12 de decembro ao 31 de xaneiro no Pavillón de Estudantes

A mostra forma parte da fase de difusión do proxecto cultural co mesmo nome subvencionado polo Grupo Xerminal con orzamento do Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE} do Concello da Coruña.

Dirixido por Sandra Peñasco González abriu as portas a persoas novas da cidade do eido da palabra escrita e da creación de imaxes co fín de darlles a coñecer unha forma de expresión en parte esquecida, a Emblemática, xunto coa oportunidade de crecer artisticamente e poñerse en contacto con xente de intereses similares.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/679.jpg

12 Decembro 2018 —

Exposición #emblemas XXI, texto e imaxe. Del 12 de diciembre al 31 de enero en el Pabellón de Estudiantes

La muestra forma parte de la fase de difusión del proyecto cultural con el mismo nombre subvencionado por el Grupo Xerminal con presupesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE} del Concello da Coruña.

Dirigido por Sandra Peñasco González abrió las puertas a personas jóvenes de la ciudad en el campo de la palabra escrita y de la creación de imágenes, con el fin de darles a conocer una forma de expresión en parte olvidada, la Emblemática, junto con la oportunidad de crecer artísticamente y ponerse en contacto con personas de intereses similares.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/663.jpg

2 Outubro 2018 —

Proxecto Libertas. Exposición en Normal desde o 2 de outubro ao 30 de novembro

Proxecto Libertas é un deseño artístico, literario e pedagóxico, promovido polo Centro Pen Galicia e IMER (Instituto de Mediación Educativa de Ribeira), que ten como obxectivo principal pór en valor a fraxilidade do dereito de liberdade de expresión na literatura e no xornalismo.

Ler máis


https://istoenormal.org/images/663.jpg

2 Outubro 2018 —

Proyecto Libertas. Exposición en Normal desde el 2 de octubre al 30 de noviembre

Proyecto Libertas es un diseño artístico, literario e pedagógico, promovido por el Centro Pen Galicia e IMER (Instituto de Mediación Educativa de Ribeira), que tiene como objetivo principal poner en valor la fragilidad del derecho de libertad de expresión en la literatura y en el periodismo.

Ler máis